Basel III as a new global paradigm of bank regulatory standard

  1. Taras Gutsuliak

Abstract

This paper focuses on the analysis of the implementation of the international banking regulatory capital requirements according to Basel III. Determined are the main provisions and their step by step realization. Reviewed are the qualitative impacts on banks and macroeconomics effects.

Ten artykuł skupia się na analizie wdrażania międzynarodowych bankowych wymogów kapitałowych zgodnie z regulacją Bazylei III. Zdeterminowano główne przepisy oraz ich realizację postępową. Dokonano przeglądu skutków jakościowych dla banków oraz efektów makroekonomicznych.

Product unavailable

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

12, 2012

Pages from 95 to 104

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout