Intangible assets in industrial enterprises of Ukraine: The problem of recognition in financial reporting

  1. Yaroslav Melekh

Abstract

The article examines the essence and types of intangible assets, conditions of recognition by national and international accounting standards, a list of objects of intangible assets, which are currently not recognized by Ukrainian enterprises. In the research conditions of intangible assets were also examined; recording on the balance sheet, in particular a possibility of their identifi cation, potential future economic benefi ts and restricting access of counterparties to these benefits, and reliable estimation of the object.

Obecny stan tworzenia i rozpoznawania wartości niematerialnych przez ukraińskie firmy nie jest istotny dla rzeczywistej oceny aktywów spółek w bilansie. Zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości, udział aktywów niematerialnych w spółkach ukraińskiego przemysłu jest nieznaczny i nie zapewnia wystarczającego poziomu innowacyjnego rozwoju. Ponadto krajowe przepisy znacznie ogranicza proces uznawania aktywów niematerialnych stworzonych przez przedsiębiorstwa.

Download article

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

12, 2012

Pages from 25 to 36

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout