Komitet Redakcyjny

Dr Sebastian Jakubowski – Redaktor Naczelny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Daria Kostecka–Jurczyk – Zastępca Redaktora Naczelnego, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Magdalena Skolimowska-Kulig – Redaktor Statystyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Iren Bagdasarian - Redaktor ds. Publikacji Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Monika Mościbrodzka – Redaktor Tematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Magdalena Homa – Redaktor Tematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Justyna Ziobrowska – Sekretarz Redakcji, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Agnieszka Sadowa – Drugi Sekretarz Redakcji, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout