Articles

Anna Maria Barańska : 0000-0001-7312-3587

Articles

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

AbstractDownload article

insurance company, insurance agent, agency activities, insurance intermediation, liability regime based on the principle of risk

Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania

AbstractDownload article

proxy, a nullity of the proceeding, art. 379 of the Polish Code of Civil Procedure, improper empower, pełnomocnik, nieważność postępowania, art. 379 k.p.c., nieprawidłowe umocowanie

Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

AbstractDownload article

Trybunał Konstytucyjny, służebność przesyłu, służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu, przedsiębiorstwa przesyłowa, building lease, transmission easement, transmission company, Constitutional Court

Establishment by virtue of the law of land easement with the content corresponding to transmission easement in the light of the resolution of the Supreme Court of June 5, 2018, in case III CZP 50/17

AbstractDownload article

land easement, transmission easement, state-owned company, transmission company, służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu, uwłaszczenie, przedsiębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo przesyłowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout