Articles

Bartłomiej Jaworski : 0000-0002-8673-996X

Articles

The case of Blanco: Epoch-making ruling vs. general law doctrine. The public–private divide in historical context

AbstractDownload article

public–private divide, public law and private law, case of Blanco, general law doctrine, public–private divide in historical context, podział public–private divide, prawo publiczne i prawo prywatne, sprawa Blanco, doktryna prawa ogólnego, podział public–private divide w kontekście historycznym

Refleksja nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego

AbstractDownload article

construction law, codification of Polish construction law, a draft of urban-planning and construction code, spatial planning law, urban-planning and construction code, prawo budowlane, kodyfikacja polskiego prawa budowlanego, projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego, kodeks urbanistyczno-budowlany

Nadzór autorski w prawie budowlanym

AbstractDownload article

prawo budowlane, nadzór autorski, nadzór autorski w prawie budowlanym, nadzór w prawie budowlanym, construction law, author’s supervision, author’s supervision in construction law, supervision in construction law

Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego

AbstractDownload article

prawo budowlane, proces budowlany, uczestnicy procesu budowlanego, nadzór inwestorski, nadzór inwestorski w prawie budowlanym, construction law, construction process, participants in the construction process, investor’s supervision, investor’s supervision in construction law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout