Articles

Łukasz Gajewski

Articles

Rynki prognostyczne i ich zastosowanie w gospodarce światowej

AbstractDownload article

Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w procesach innowacyjnych

AbstractDownload article

Porównanie atrybutów mocarstwowości na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout