Articles

Konrad Kopystyński : 0000-0003-3382-3110

Articles

Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego

AbstractDownload article

gambling, public interest, concession, casino, exclude

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawach o cofnięcie koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego

AbstractDownload article

gambling, revoke, concession, casino, exclude

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout