Articles

Aneta Onufer

Articles

Polityka proeksportowa Unii Europejskiej

Download article

Wpływ postępu technicznego na zmiany strukturalne prowadzące do unowocześnienia gospodarki

AbstractDownload article

Wpływ zmian strukturalnych na tempo wzrostu gospodarczego

AbstractDownload article

Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych

Download article

Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej. System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

AbstractDownload article

consumer protection, competition policy

Zmiany strukturalne – zjawisko i jego pomiar

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout