Artykuły

Paweł Borszowski ORCiD: 0000-0003-3570-2101

Artykuły

Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki

AbstractPobierz artykuł

blurred definitions, general clauses, tax

Definicja legalna działalności gospodarczej z Ordynacji podatkowej a determinanty jej formułowania

AbstractPobierz artykuł

definicja prawna, działalność gospodarcza, determinanty formułowania definicji w prawie podatkowym

Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractPobierz artykuł

Recenzja: Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA,Warszawa 2014, ss. 372

Pobierz artykuł

Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości

AbstractPobierz artykuł

законодавча дефініція, сфера розмитості, детермінанти, legal definitions, blurring area, determinants

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractPobierz artykuł

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe

AbstractPobierz artykuł

legal definitions, tax law, tax law autonomy, determinants of introduction of legal definitions, правове визначення, податкове законодавство, автономія податкового законодавства, визначники введення правових визначень

O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractPobierz artykuł

elastyczność, prawo podatkowe, determinanty, stopniowanie, flexibility, tax law, determinants, graduation

Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy