Artykuły

Daniel Butyter ORCiD: 0000-0002-0810-6227

Artykuły

Szara strefa w gospodarce Ukrainy

AbstractPobierz artykuł

shadow economy, shadow economic activities, level of shadow economy, Ukraine, shadowing, corruption, szara strefa, aktywność szarej strefy, stopa szarej strefy, Ukraina, korupcja

Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy

AbstractPobierz artykuł

terytoria sporne, Rosja, Ukraina, Ługańska Republika Ludowa, Doniecka Republika Ludowa, disputed territories, Russia, Ukraine, Lugansk People’s Republic, Donetsk People’s Republic

Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB

AbstractPobierz artykuł

Ukraine, GDP, Dutch disease, industrial production, metals and metal products, mining, Ukraina, PKB, choroba holenderska, produkcja przemysłowa, metale i hutnictwo, górnictwo

Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym

AbstractPobierz artykuł

foreign trade, Southern Caucasus, Association Agreement, Azerbaijan, Armenia, Georgia, European Union, handel zagraniczny, Kaukaz Południowy, umowa stowarzyszeniowa, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Unia Europejska

Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego

AbstractPobierz artykuł

Partnerstwo Wschodnie, rynek transportowy, infrastruktura transportowa, logistyka, Eastern Partnership, transport market, transport infrastructure, logistics

Konsumpcja towarów z Unii Europejskiej na Ukrainie

AbstractPobierz artykuł

Umowa stowarzyszeniowa Unii Europejskiej jako szczególna forma porozumienia międzynarodowego

AbstractPobierz artykuł

Unia Europejska, umowa stowarzyszeniowa, polityka zagraniczna UE, European Union, Associatin Agreement, foreign policy of European Union

Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej

AbstractPobierz artykuł

market structure, firm, outsourcing, information technology, international business

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractPobierz artykuł

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

AbstractPobierz artykuł

European Union, Member States, TFEU, withdrawal from the EU, Brexit, Європейський Союз, країни члени, Договір про функціонування ЄС, вихід з ЄС, Брексіт

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy