Artykuły

Małgorzata Januszewska ORCiD: 0000-0001-5893-9561

Artykuły

Analiza form zatrudnienia w Polsce

AbstractPobierz artykuł

agency contract, contract work, employment, employment contract, labour costs, service contract, koszty zatrudnienia, umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia, zatrudnienie

Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce

AbstractPobierz artykuł

analfabetyzm, kultura, polityka kulturalna, programy operacyjne, sztuka, zjawiska społeczno-kulturowe, art, cultural policy, culture, illiteracy, operational programs, sociocultural phenomena

Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce

AbstractPobierz artykuł

finansowanie kultury, instytucje kultury, kultura w Unii Europejskiej, kultura, polityka kulturalna, cultural institutions, cultural policy, culture in the European Union, culture, financing of culture

Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury

AbstractPobierz artykuł

consumers’ characteristics, consumption patterns, cultural market, elderly people on culture market, elders’ consumption patterns, charakterystyka konsumentów, konsumpcja u seniorów, modele konsumpcji, rynek kultury, seniorzy na rynku kultury

Kryzys zadłużeniowy a sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce

AbstractPobierz artykuł

Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?

AbstractPobierz artykuł

art fairs, art market, auction, contemporary art gallery, development, growth, market activity, aktywność rynkowa, aukcja, galeria sztuki współczesnej, rozwój, rynek sztuki, targi sztuki, wzrost

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów

AbstractPobierz artykuł

absolwent, bezrobocie, edukacja, niedostosowanie do potrzeb rynku, rzemieślnicy, sektor MMSP, graduate, unemployment, education, maladjustment to market needs, craftsmen, MSME sector

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy