Articles

Dariusz Burawski

Articles

Prawne możliwości realizacji usług badawczo-rozwojowych w postaci pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

AbstractDownload article

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w nowych krajach Unii Europejskiej

Download article

Pojęcie konkurencyjności gospodarki w analizach ekonomicznych

Download article

Podział cyfrowy wśród gospodarstw domowych w Polsce

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout