Articles

Mariusz Onufer

Articles

Prawne możliwości realizacji usług badawczo-rozwojowych w postaci pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

AbstractDownload article

Przyczyny dysproporcji na rynku pracy

AbstractDownload article

Kierunki zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej

AbstractDownload article

Pozycja konkurencyjna gospodarek państw UE w świetle rankingów

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout