Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 23, 2018, ss.104

Strony redakcyjne i spis treści

Artykuły Naukowe

Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.1

Abstract

bank, nadzór, finanse, supervision, finances

System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.2

Abstract

fundusz, depozyt, system bankowy, Fund, deposit, banking system

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych do należności z tytułu podatków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.3

Abstract

dyscyplina finansów publicznych, odpowiedzialność, podatki, public finance discipline, liability, taxes

Źródła fi nansow ania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.4

Abstract

ochrona zdrowia, finanse publiczne, healthcare, public finance

Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.5

Abstract

gry hazardowe, interes publiczny, koncesja, kasyna gry, wyłączenie, gambling, public interest, concession, casino, exclude

Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.6

Abstract

autokontrola skargi kasacyjnej, postępowanie sądowoadministracyjne, ustrój sądów administracyjnych, self-control of the cassation appeal, administrative court proceedings, administrative court system

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy