Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 7, 2010, ss.136

Wstęp

Download articleDownload article

Ekonomia jako fundament postępu technicznego

AbstractDownload articleDownload article

Prawne możliwości realizacji usług badawczo-rozwojowych w postaci pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

AbstractDownload articleDownload article

Innowacyjność w okresie kryzysu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ postępu technicznego na zmiany strukturalne prowadzące do unowocześnienia gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w procesach innowacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Postęp techniczny a rozwój ekonomiczny

AbstractDownload articleDownload article

Zmiany na europejskim rynku świadczenia usług nadawczych i audiowizualnych a ramy finansowania publicznego

AbstractDownload articleDownload article

Innowacyjność jako kluczowy element konkurencyjności gospodarek Polski i Finlandii

AbstractDownload articleDownload article

Współdziałanie nauki i przemysłu na przykładzie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.

AbstractDownload articleDownload article

Negatywny wpływ dotacji unijnych na postęp techniczny i gospodarkę Polski

AbstractDownload articleDownload article

Kierunki rozwoju rynku medialnego

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout