Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 10, 2011, ss.108

Wstęp

Download articleDownload article

The influence of metallurgical sector on Ukrainian economy

AbstractDownload articleDownload article

Genesis and prospects of the Ukrainian stock market

AbstractDownload articleDownload article

Migracja zarobkowa Ukraińców

AbstractDownload articleDownload article

Kierunki zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Nowe technologie ICT w polskich przedsiębiorstwach na tle Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Organizacja wirtualna jako odpowiedź na realia gospodarcze XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie procesu metropolizacji w zglobalizowanym świecie

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego na otoczenie

AbstractDownload articleDownload article

Rola instytucji światowych w wymianie handlowej pomiędzy krajami

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout