Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 22, 2017, ss.158

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Artykuły Naukowe

Technological trap and its overcoming difficulties in transition economies

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.1

AbstractDownload articleDownload article

technological trap, countries in transition, transition economies, necroeconomy

Social dimension of the concept of sustainable development

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.2

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, poverty, social policy

Ewolucja audytu wewnętrznego na świecie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.3

AbstractDownload articleDownload article

audit, internal audit, history of audit

Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.4

AbstractDownload articleDownload article

economic activity in Poland, public economic law, private economic law, legal regulations for entrepreneurs

Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej w Czechach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.5

AbstractDownload articleDownload article

business activity, the Czech Republic

Instytucja kuratora spadku nieobjętego, jego prawa i obowiązki w polskim systemie prawa cywilnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.6

AbstractDownload articleDownload article

curator, decrease, heirs

Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.7

AbstractDownload articleDownload article

deprivation of parental authority, parents, children, prerequisite, the Family and Guardianship Code, child’s welfare

Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.8

AbstractDownload articleDownload article

forced treatment law, mental disorder, addiction, suicide, social protection, penal law

Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.9

AbstractDownload articleDownload article

municipal council of seniors, elderly people, public participation, civil society

Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.10

AbstractDownload articleDownload article

ability to civil actions, patient’s rights, consent to medical treatment, medical law

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2017 roku, I SA/Wr 524/17

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.11

AbstractDownload articleDownload article

eneral clauses, the Tax Ordinance Act, tax relief, administrative discretion, important taxpayer interest, public interest, tax procedure

Notki o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout