Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 11, 2011

Wstęp

Download articleDownload article

Wpływ kryzysu na siłę nabywczą konsumentów na Ukrainie i w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Działania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM) oraz Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) — stan na 1 grudnia 2011 roku

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ kryzysu 2007–2008 na zachowania nabywców na rynku nieruchomości w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony praw konsumenta w Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Kryzys zadłużeniowy a sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Strategie konsumenckie Polaków wobec kryzysu zadłużeniowego

AbstractDownload articleDownload article

Konsumpcja towarów z Unii Europejskiej na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

Białoruska gospodarka — cud gospodarczy, którego nie ma

AbstractDownload articleDownload article

The procedure of tax planning in Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

The influence of macroeconomic indicators on consumer's decisions

AbstractDownload articleDownload article

The impact of the European debt crisis on the economy of Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout