Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 8, 2010, ss.120

Wstęp

Download articleDownload article

Znaczenie NewConnect dla rozwoju nowych technologii w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie prawno-ekonomicznych instrumentów polityki ekologicznej w stymulowaniu postępu technicznego

AbstractDownload articleDownload article

Formy i plany rozwoju technologicznego na Dolnym Śląsku

AbstractDownload articleDownload article

Przyszłość przemysłu fonograficznego a rozwój technologii

AbstractDownload articleDownload article

Konkurencyjność gospodarek Polski i Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

Wielkość i struktura polskiej emigracji w dobie kryzysu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

Formy prawne współpracy transgranicznej w polskim porządku prawnym

AbstractDownload articleDownload article

Autonomia instytucjonalna a podatność struktury administracji w procesie europeizacji prawa administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

Mechanizmy powstawania oporu podatkowego

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout