Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 23, 2018, ss.104

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły Naukowe

Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

bank, nadzór, finanse, supervision, finances

System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fundusz, depozyt, system bankowy, Fund, deposit, banking system

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dyscyplina finansów publicznych, odpowiedzialność, podatki, public finance discipline, liability, taxes

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ochrona zdrowia, finanse publiczne, healthcare, public finance

Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

gry hazardowe, interes publiczny, koncesja, kasyna gry, wyłączenie, gambling, public interest, concession, casino, exclude

Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

autokontrola skargi kasacyjnej, postępowanie sądowoadministracyjne, ustrój sądów administracyjnych, self-control of the cassation appeal, administrative court proceedings, administrative court system

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy