Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 21, 2017, ss.208

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

insurance company, insurance agent, agency activities, insurance intermediation, liability regime based on the principle of risk

Historia aktualna — austriacka regulacja odsetek i lichwy w XIX-XX w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Austria, Austria-Hungary, Galicia, ABGB, interest, usury, legal history, civil law

Kadłubowe organy spółki kapitałowej wobec zasad reprezentacji osób prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Commercial Companies Code, legal entity, representation

Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

prejudicial legal effects, prejudicial awards, arbitration, binding effect of prejudicial awards

Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

intra-corporate disputes, arbitrability, corporate arbitration

Odszkodowanie ryczałtowe za naruszenie praw autorskich — kara czy skuteczny sposób na egzekwowanie praw?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

copyright law, copyright infringement, lump-sum compensation, Constitutional Court, Court of Justice of the European Union

Prawo pierwszeństwa nabycia zabytku na gruncie art. 20 ust. 1 ustawy o muzeach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

right of first offer, monument, museum

Dopuszczalność i charakter prawny instytucji prokury łącznej niewłaściwej w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 16 grudnia 2016 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

representation, procuration, incorrect joint commercial representation, amendment of the civil code

Czy przebaczenie niweczy skutki uprzedniego wydziedziczenia?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

forgiveness, disinheritance, legal portion

Prawo cytatu na tle historycznoprawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

quote, copyright law, citation law, historical-legal method

Dopuszczalność „złotej akcji” w polskim systemie prawa spółek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

golden share, company law, State Treasury, legislation, stock company, statutory instrument, shareholder, personal right, shareholding privilege

Spór wokół prokury łącznej niewłaściwej jako sposobu reprezentacji w spółkach kapitałowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

joint procuration, incorrect joint commercial representation, procuration holder, mixed representation

Znikający powojenny modernizm — czy prawo powinno szerzej chronić dobra kultury?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

architecture, late modernism, protection of monuments

Notki o autorach

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy