Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 6, 2009

Wstęp

Download articleDownload article

Pomoc publiczna we Wspólnocie Europejskiej i w Unii Europejskiej w latach 1985–2007

AbstractDownload articleDownload article

Przyczyny dysproporcji na rynku pracy

AbstractDownload articleDownload article

Zakłócenia pieniężne jako pierwotny czynnik sprawczy wahań koniunkturalnych

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ zmian strukturalnych na tempo wzrostu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w transformacji systemu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

Podział cyfrowy wśród gospodarstw domowych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Kontrakty opcyjne jako instrumenty zabezpieczające przed zmiennością na rynku kapitałowym

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie idei sprawiedliwego handlu dla krajów rozwijających się

AbstractDownload articleDownload article

Amerykańskie korzenie kryzysu gospodarczego końca pierwszej dekady XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ kryzysów walutowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku na nierównomierny rozwój gospodarczy krajów wschodzących

AbstractDownload articleDownload article

Problemy w realizacji i erozja strategii polityki monetarnej

AbstractDownload articleDownload article

Teoria cyklu koniunkturalnego austriackiej szkoły ekonomii a kryzys finansowy w 2008 roku

AbstractDownload articleDownload article

Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Federacji Rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout